W e d d i n g s - okofoto
Bride & groom. Punta Cana, Dominican Republic, 09/05/09

Bride & groom. Punta Cana, Dominican Republic, 09/05/09

ashleyjeremy